Küsitlus

Kui sageli külastad oma perearsti?

Võru Kandle kõrvale soovitakse ehitada kino

Allikas: Võru linnavalitsus

Võru linnavalitsus saadab avalikule arutelule detailplaneeringu, mille põhieesmärgiks on kaaluda ehitusõiguste määramist Võru kultuurikeskuse Kannel kõrvale kinohoone rajamiseks.

Planeeringuala suurusega ligikaudu 1,3 hektarit asub Võru kesklinnas Liiva ja F. R. Kreutzwaldi tänava vahelisel alal.

Liiva tn 13 ja 13a krundid liidetakse ühtseks ühiskondlike ehitiste maa 100% sihtotstarbega kinnistuks kuhu planeeritakse uusehitus kaasaegses võtmes sobitatult kultuurimaja arhitektuuriga. Võimalus on antud hoonete ühendamiseks. Maapealsete korruseid on kuni kaks, lisaks üks maa-alune korrus. Kavandatav abihoonete suurim lubatud arv on kaks. Kreutzwaldi tn 39a ja 39b krundid liidetakse ühtseks transpordimaa 100% sihtotstarbega kinnistuks parkimise lahendamiseks. Kreutzwaldi tn 39 kinnistu piire ei muudeta ja maakasutuse sihtotstarve muudetakse 50% elamumaaks, 50% ärimaaks.

Detailplaneeringualale on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Võru linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub 13.-26. jaanuarini Võru linnavalitsuse infosaalis ja Võru linna veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on igal isikul õigus esitada kirjalikult või e-posti teel ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 05/01/2022 08:08:24

Lisa kommentaar