Küsitlus

Miline on sinu põhiline liiklemisvahend või -viis?

Enim kulutavad oma elanike peale Setomaa ja Rõuge vallad

Kui kõigi 79 omavalitsuse 2021. aasta kulud liita, teeb see kokku 2,76 miljardit eurot. Summa on niivõrd suur, et seda on enamikel meist raske hoomata, märkis rahandusministeerium oma analüüsis. Kagu-Eestis kulutatakse elaniku kohta vähem kui riigis keskmiselt.

Omavalitsustele laekus 2021. aastal keskmiselt 158 eurot elaniku kohta igas kuus, millest 85 eurot tuli tulumaksust, 5 eurot muudest maksudest, 52 eurot toetustest ja 12 eurot kaupade ja teenuse müügist. Võrdluseks: näiteks 1300-eurose brutopalgaga elanik maksab tulumaksu 162 eurot kuus.

Omavalitsused kulutasid aga keskmiselt 167 eurot elaniku kohta igas kuus (lisaks 7 eurot laenude tagasimakseteks). Sellest 127 eurot läks jooksvateks kuludeks ja 40 eurot investeerimistegevuseks.

Jooksvad kulud jaotuvad paljude tegevuste vahel. Suurim neist ehk 66 eurot kulub haridusele (lasteaiad, koolid, noorte huvitegevus). Järgnevad majandus (ühistransport ja teed) ja sotsiaalne kaitse – kummalegi kulub 13 eurot.

Kui hariduskulutused vast pikemalt selgitust ei vaja, siis sotsiaalse kaitse raames makstakse toetusi ja pakutakse teenuseid piltlikult öeldes sünnist surmani – alustades sünni- ja ranitsatoetusega, vajadusel makstes vahepeal ka toimetulekutoetust ning lõpetades koduhooldusteenuste ning hooldus- ja matusetoetusega.

Inimeste vaba aja ja kultuuri edendamiseks suunavad omavalitsused samuti arvestataval hulgal raha – 12 euroga inimese kohta tagatakse elanikele sportimisvõimalused (väljakud, spordihallid), raamatukogud, rahvakultuuriasutused, munitsipaalteatrid jm.

Üldvalitsemiseks kulub 10 eurot kuus, mis tähendab peamiselt ametnike ja teiste linna- ja vallavalitsuse töötajatega kohalike teenuste jätkusuutlikkuse tagamist. Nemad on omavalitsuse teenuste ja arengu korraldamiseks vajalikud inimesed – haridusspetsialistid, sotsiaaltöö ametnikud, noorsootöötajad, keskkonnaspetsialistid, finantstöötajad, juristid jms ning loomulikult ka valla- või linnapea. Nende vastutada ja korraldada on, et kohalikud teenused igapäevaselt korrektselt toimiks ning omavalitsus areneks volikogu määratud ja elanike oodatud suunas.

Altpoolt on võimalik omavalitsuste kaupa vaadata, kui palju kulutavad oma elanike kohta ühes kuus raha Kagu-Eesti omavalitsused.

Setomaa vald: 141 €
Rõuge vald: 137 €
Otepää vald: 127 €
Kanepi vald: 123 €
Võru linn: 121 €
Põlva vald: 120 €
Tõrva vald: 120 €
Võru vald: 119 €
Räpina vald: 114 €
Valga vald: 113 €
Antsla vald: 110 €

 

 

 

 

Autor: LL
Viimati muudetud: 13/05/2022 08:04:10

Lisa kommentaar