Küsitlus

Kas oled kaalunud koju päikesepaneelide soetamist?

Setomaal avaldati tunnustust tublidele vallakodanikele

Foto: Setomaa vallavalitsus

Setomaa vallas tähistatakse Vabariigi aastapäeva mitme üritusega. Keskne kontsert-aktus toimus 21.veebruari Värska kultuurimajas. Aastapäeva kõned pidasid vallavanem Raul Kudre ja volikogu esimees Urmas Sarja. Piduliku sündmuse olulisemaks osaks oli vallakodanike tunnustuse avaldamine.

Setomaa valla teenetemedal antakse üksikisikule eesmärgiga avaldada tunnustust suure panuse andmise eest Setomaa valla arengusse. Tänavuse Setomaa valla teenetemedal anti üle Toivo Kruusamäele pikaaegse tänuväärse töö ja panuse eest Setomaa arengusse.

Setomaa valla aukirjaga tunnustatakse erinevate valdkondade aasta. Aukirja andmise eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal üksikisikutele või juriidilistele isikutele, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet või toonud paikkonnale tuntust. Aukirja võib välja anda mistahes valdkonnas. Sel aastal said Setomaa valla aukirja:

Tiina Lillmaa - pikaajalise pühendunud töö eest elanike raamatukogunduslikul ja kultuurilisel teenindamisel;

MTÜ Setomaa Liit - suure panuse eest Setomaa arengusse 30 aasta jooksul;

Katarina-Lee Saarekivi - aktiivse tegutsemise eest noor-sootskana ja seto tantsu õpetamisel;

Gerd Palok - aktiivse käsitööalase tegevuse ja omakultuuri edasikandmise eest.

Setomaa valla tänukiri on Setomaa valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, grupile või kollektiivile valla poolse tänuavaldusena. Setomaa valla tänukirja said:

MTÜ Obinitsa Külade Selts - aktiivse kogukonnaelu arendamise eest;

Ingrit Kala - Õpilasfirmade konkurss-laada järjepideva korraldamise ja Saatse piirkonna elu edendamise eest;

Tarmo Laanetu - Rõsna tsässona korda tegemise toetamise eest;

Sirid Pärtin - seto tantsude õpetamise eest vabatahtlikuna Obinitsa külakeskuses;

Helen Külvik - silmapaistva ja hea töö eest Seto Instituudis ja Setomaa giidina;

Klarika Kopõtin - Saatse nulgas piirivalve ajalugu ning tööd tutvustavate matkade ja Saatse muuseumi jõuluaja ürituste planeerimise ja läbiviimise eest;

Irma ja Aigar Kattai - panustamise eest Obinitsa küla arengusse, heakorda, turvalisusesse ja aktiivse osalemise eest kogukonna tegemistes;

Inge Peterson - panustamise eest Obinitsa küla arengusse, heakorda, turvalisusesse ja eakate seltsingu vedamise eest;

Kaarel Allik - panustamise eest Obinitsa küla arengusse, heakorda, turvalisusesse;

Aino Prost - pikaaegse kohusetundliku töö eest Mikitamäel;

Elviira ja Andreas Põld - Ukraina sõjapõgenike abistamise eest;

Olle-Ilmar Jaama - suusaorienteerumises 2024. aasta kolmekordne juunioride maailmameister;

Timo Kudre - 2024 aasta juunioride maailmameister suusaorienteerumises teatevõistkonnas;

Daisy Kudre-Schnyder - Suusaorienteerumise 2023. aasta Euroopa kolmekordne meister ja kahekordne hõbemedali omanik, 2024. aasta MM suusaorienteerumises 6.koht kolmel alal;

Kurmet Karsna - Setomaa noortele ujumisoskuse vajalikkuse teadvusatmise ja tulemuslike ujumistreeningute läbiviimise eest;

Kenert Tuik - eduka panustamise eest noorsootöösse tüdrukute korvpalliringi juhendamise kaudu;

Andero Naruso - väga heade tulemuste eest õppetöös;

Kersti Savimägi - väga heade tulemuste eest õppetöös ja aktiivse osalemise eest kooli õpilasesinduse töös;

Hans Šlik - heade ja väga heade tulemuste eest õppetöös;

Galina Viskar - kauaaegse ja pühendunud töö eest Värska koolis;

Leelokoor Helmine - pikaajalise leelo edasikandmise ja hea kostöö eest;

Ulvi Oper - XXX Seto Kuningriigi korraldamise ja motiveeritud juhtimise eest;

Rõsna küla - panuse eest XXX Seto Kuningriigi korraldamisel, tsässona korrastamise ja kogukonnaelu edendamise eest;

MTÜ Tegus Mikitamäe - Mikitamäe kogukonnaelu edendamise eest;

Lobotka Küla Selts - Setomaa valla külade mängude põneva ja kaasahaarava korraldamise eest;

Arno Metsaluik ja Mati Solom - heade tulemuste eest autorallis 2023. aastal;

Toomas Toobre - ettevõtluse arendamise eest Setomaal;

Ilvese Toitlustus OÜ - Piiriääre kohviku käivitamise eest Koidula piiripunktis;

Tiina Kadarpik - Setomaa Muusikakooli pühendunud juhtimise eest;

Nadežda Latkina - Pikaajalise kohaliku elu edendamise eest.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 23/02/2024 08:48:17

Lisa kommentaar