Küsitlus

Kas oled alustanud grillimishooaega?

Võru linn ja Võru vald korraldavad ühise kriisiõppuse

Õppuse eesmärke tutvustati 18. aprillil toimunud semminaril. Foto: Võru linnavalitsus

Võru linn ja Võru vald korraldavad 7. mail ühise kriisiõppuse „Wõrrosanna segadus”, mille peamine eesmärk on linna ja valla ühendstaabi tegevuste harjutamine, et tõsta kriisimeeskondade ja elutähtsa teenuse osutajate teadlikkust, valmisolekut ning reageerimis- ja koostöövõimet kriisiolukordade lahendamisel.

Õppuse eesmärkidest, osalejate ülesandest ning õppuse korralduslikust poolest räägiti neljapäeval, 18. aprillil toimunud semminaril.

Mõlemast omavalitsusest on õppusega seotud kokku umbes 40 ametnikku, 25 allasutust, 15 ettevõtet ja elutähtsate teenuste toimepidevuse eest vastutajat. Lisaks on kohal päästeameti, politsei- ja piirivalveameti ning Kaitseliidu esindajad, Võrumaa Arenduskeskus ja veel kolm omavalitsust. Õppuse mängukava eest vastutab Päästeameti elanikkonnakaitse koolituste nõunik Marius Kupper.

Võru vald ümbritseb justkui ringina linna ning seetõttu on ka paljud kriisiolukorrad sarnaste või lausa samade tekkepõhjustega. Üheskoos on julgem ja parem kriisidele vastu minna. 

Võru abivallavanem Juris Juhansoo sõnul ilmnesid eelmisel aastal toimunud õppusel mitmed puudused. „Oleme need kaardistanud, koostanud uue valla ja linna ühendstaabi juhtimisstruktuuri ja juhendid ning soovime neid nüüd testida,” selgitas ta.

Võru abilinnapea Raul Tohvi sõnul on kriisi ajal äärmiselt oluline hea koostöö partnerite ja naabritega. „Oleme selgelt Võru vallaga koostööst huvitatud ja meil on ühesugune arusaamine kriisi juhtimisest. Õppused peavad andma selguse meeskonna kokkuharjutamisest. Kui hetkel on Võru linnal ja vallal erinevad hädaolukorra lahendamise plaanid, siis õppuse järgselt soovime erinevused välistada ja ühesuguse plaani koostada,” ütles Tohv. 

Päästeameti Võrumaa-Põlvamaa päästepiirkonna juhataja Kaino Zilmeri hinnangul on viimaste aastate erinevate kriiside lahendamisega ja olukorra normaliseerimisega tegelemise kogemus Võrumaal näidanud, et koostöö kohalike omavalitsuste ja nende koostööpartnerite vahel on olnud tulemuslik. 

„Suurte probleemide lahendamiseks ei ole ühelgi omavalitsusel piisavalt ressurssi, et üksi hakkama saada, seega tuleb piirkondlikult jõud ühendada. Võru valla ja Võru linna jõupingutused ühendstaabi arendamisel, et tagada toimiv kriiside juhtimine ning soov koostada ühine hädaolukorra lahendamise plaan, loob eelduse kriisidega paremini hakkama saamiseks kogu Võrumaal,” rääkis Zilmer.

Samalaadne linna valla ühine kriisiõppus toimus ka eelmisel aastal.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 19/04/2024 08:46:07

Lisa kommentaar