Küsitlus

Kuidas kavatsed tähistada jaanipäeva?

Enamik Otepää valla elanikest on looduspargis lageraie keelamise poolt

Otepää looduspark. Vaade Harimäe tornist kirdesse. Foto: Wikimedia Commons

Uuringuagentuuri Norstat poolt korraldatud küsitlusest selgub, et 76% Otepää valla elanikest peab vajalikuks lageraie keelamist Otepää looduspargi alal. Toetus lageraie keelamisele on ühtlane kõigis Otepää valla sotsiaalsetes gruppides.

Praeguse seisuga on lageraie keelatud üksnes looduspargi sihtkaitsevööndites, kuid piiranguvööndites on see lubatud. Piiranguvööndid moodustavad valdava enamuse looduspargi territooriumist. See erisus on sätestatud looduspargi kaitse-eeskirjas, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt 2016. aastal.

Arvamusuuringus küsiti Otepää valla elanikelt: „Kas Otepää looduspargi alal peaks lageraie olema keelatud?” 76% vastas „Jah” või „Pigem jah”, 21% vastas „Ei” või „Pigem ei” ning 3% küsitlusele vastanutest ei osanud seisukohta võtta. Toetus lageraie keelamisele oli ühtlane olenemata vastajate palgatasemest, laste arvust, erakondlikust eelistusest ja elukohast linnas või maa-asulas.

„Uuring näitab selgelt, et rahva tahe on looduspargi kaitset tõhustada,” kommenteerib kohalik elanik ja looduskaitsja Ruuben Kaalep. „Seni on vallavalitsus ja riigiametid vastavad ettepanekud kahjuks tagasi lükanud. Nii on tekkinud absurdne olukord, kus kaartidel on küll kaitseala, kuid tegelikkuses vaatavad vastu raielangid.”

Küsitlus viidi läbi 15. märtsist 26. märtsini Norstati veebikeskkonnas 18-aastaste ning vanemate Otepää valla kodanike seas ja selles osales kokku 61 vastajat juhuslikust valimist. Uuringu tellis EKRE Otepää osakond.

 

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 22/05/2024 08:11:36

Lisa kommentaar