Küsitlus

Kas külastad sel suvel Eestimaa suvelavastusi?

Tõuksijuhtidele ja ratturitele kehtestati kainusnõue

Et muuta tänavad jalakäijatele ja kergliikurite kasutajatele turvalisemaks, sätestas Riigikogu 12. juunil uued reeglid elektritõukside parkimiseks, samuti kehtestati kergliikurite ja jalgrattajuhtidele maksimaalne lubatud alkoholi piirmäär. Autojuhid peavad aga edaspidi hoidma väiksemate ratastel veerejatega ohutut külgvahet ega tohi enam kõnniteel peatuda.

Uus seadus näeb ette, et elektritõukerattad tuleb edaspidi parkida paralleelselt kõnnitee ääre juurde võimalusel äärest mitte kaugemale kui 20 sentimeetrit. Teistele liiklejatele peab – juhul kui see on võimalik – läbipääsualaks vabaks jääma vähemalt 1,5 meetri laiune tee osa. Kohalik omavalitsus saab õiguse piirata tõukside liikumiskiirust kohtades, kus see on vajalik, näiteks lasteaedade juures või tiheda liiklusega tänavatel.

Samuti kehtestatakse kergliikurijuhile, jalgratturile ja pisimopeedijuhile maksimaalne lubatud alkoholi piirmäär, milleks on 0,5 milligrammi alkoholi veres või 0,25 milligrammi ühes liitris väljahingatavas õhus. Siiamaani tuli politseil anda kontrollimisel subjektiivne hinnang, kas tegemist on joobeseisundiga või mitte. 

Ohutuse tõstmiseks tuleb mootorsõidukil hoida ratturist, tõukerattast või pisimopeedijuhist möödumisel 1,5 meetri laiust külgvahet. 

Nõuded kergliikurite ja jalgrataste juhtidele jõustuvad seaduse vastuvõtmise järel üldkorras ehk 10. päeval pärast selle Riigi Teatajas avaldamist.

Muudatusi tehakse ka mootorsõidukite peatumisele kõnniteel, tulevikus tohib seda teha ainult lubava liiklusmärgi korral. Märgistatud kauba laadimise kohad peatumiseks ja parkimiseks saab korraldada kohalik omavalitsus, maa valdaja, ettevõte või näiteks korteriühistu. 

Parkimisrikkujate mõjutamiseks tõusevad ka peatumise ja parkimise nõuete rikkumisega seotud maksimaalsed trahvimäärad. Keeld kõnniteel mootorsõidukit kauba laadimiseks ja reisijate pealevõtmiseks peatada jõustub 1. juulil 2025.

Autor: LounaLeht.ee, online@lounaleht.ee
Viimati muudetud: 17/06/2024 08:16:30

Lisa kommentaar